Tag: Shorin Ryu

Hohan Soken

Ik heb jullie alles geleerd wat ik weet, er is niets meer dat ik jullie kan leren, ik ben een kaars wiens licht ver heeft gereisd. Jullie zijn mijn kaarsen aan wie ik mijn licht heb doorgegeven, jullie zijn degenen die het pad voor anderen zullen verlichten. Vandaag zie ik om mij heen de lichten van Shaolin, de vlam van morgen. Mijn taak is volbracht, binnenkort zal mijn vlam eindigen. Leer de ware geest van het Karate-Do en op een dag mag je de Tempel van Shaolin betreden. “

  • Hohan Soken