Shorin Ryu

OKINAWA            Shorin Ryu

De bakermat van Karate!

Onze Karate vereniging in Enschede houdt zich bezig met de studie van traditioneel Okinawa Shorin Ryu Karatedo. Dit is een eeuwenoude krijgskunst afkomstig van het eiland Okinawa, de bakermat van alle Karatestijlen ter wereld.

kenmerken

Okinawa Shorin Ryu Karate is een stijl van Okinawan Karate (Shuri-te) afkomstig uit Soken “Bushi” Matsumura. Shorin Ryu Karate is een oude karatevorm die vooral herkenbaar is aan het snelle ontwijken van tegemoetkomende aanvallen en de directe tegenaanvallen met behulp van stoot en traptechnieken, dit met een hogere en meer natuurlijke houding dan vele andere karate stijlen.

Stijl

Shorin Ryu is een krijgskunst die gebruik maakt van een verscheidenheid aan technieken, waaronder stoten, trappen, blokken, vitale puntstoten, worpen, gewrichtssloten en botten breken. De Shorin Ryu karatepraktijk is onderverdeeld in drie aspecten: Kihon (basics), Kata (vormen) en de nadruk ligt vooral op Kata Kumi Waza en Bunkai (toepassing van kata in een gevecht).

Er wordt getraind op de intrinsieke beheersing van lichaamsdynamiek om hiermee fantastische hoeveelheden snelheid en kracht te genereren op het juiste moment, dat is ook wat Shorin Ryu Karate echt onderscheidt van andere stijlen. Zelfs in de nieuwe wereld van vandaag blijven de ‘Old Okinawan Training Methods’ nog steeds bestaan als een van de snelste en krachtigste krijgskunsten in de geschiedenis …. SHORIN RYU KARATE!

Verschil traditioneel karate met Japans Karate

Okinawa Traditioneel Karatedo heeft een eigen cultuur en zeer rijke historie/traditie. Japan is pas in 1922 gedeeltelijk aanraking gekomen met de inheemse krijgskunst van Okinawa. In Japan is het toen vermengt met hun eigen krijgsachtergrond en sportinvloeden deden hun intrede. Hierdoor zijn verschillen ontstaan tussen het Japans en Okinawaans Karate. Enkele opvallende verschillen zijn de hoge standen, binnen het Okinawa Karate zie je overwegend hoge natuurlijke standen. De reden hiervoor is dat deze standen praktisch toepasbaar zijn in zelfverdediging. Het kost weinig moeite om deze standen snel aan te nemen vanuit je algemene dagelijkse bewegingen.

Het “waarom”wordt meer benadrukt dan het “hoe”
Daar waar binnen Japans Karate-onderricht zeer gedetaileerd benadrukt wordt: hoe je je voet moet plaatsen, op welke wijze je je heup beweegt en hoe je je gewicht moet verplaatsen, zal een Okinawa Karateleraar je eerder herinneren aan de bedoeling van de Karatebewegingen (bunkai).

Karate is op Okinawa eerder een levenstijl dan een sport. Japanners hebben veel kata technieken verandert omdat het er mooier uitziet op katatoernooien. Ook kumitetechnieken zijn verandert met de bedoeling dat men dan meer punten scoort in een wedstrijdmatch. Tegenwoordig wordt er op Okinawa uiteraard ook aan competitie gedaan, maar het is hier veel meer een bijzaak.

In Japans Karate geef je een Karatetechniek met “kime” door je spieren op het laatste moment van de techniek aan te spannen. Binnen Okinawa Karate is het met chinkuchi waardoor je met een schokgolf effect al je energie in het lichaam van tegenstander kan verplaatsen. Om dit te bereiken is moet je al je lichaamsenergie explosief los kunnen laten.
Okinawa Karate wordt op kleinere schaal het liefst individueel overgedragen. Onderricht aan grote groepen is daar wat minder gebruikelijk dan bij het japanse Karate. Om bewegingen duidelijk te maken aan grote groepen en de nadruk op punten scoren in competitie, zijn de Japanse Karatetechnieken “groter” geworden. In veel Okinawaanse dojo kun je maximaal 15 Karate-ka’s kwijt.

Okinawa Traditioneel Karatedo is een logisch systeem waarvan Kata de essentie vormt. Er is echter in tegenstelling tot Japans Karate een veel directere verbinding tussen Kata en de rest van de oefenstof. Bij Okinawa Karate is het onderdeel: Kata Kumi Waza ( kata met tegenstanders en niet te verwarren met bunkai) belangrijk. De zin en betekenis van de katavorm wordt hierdoor al direct duidelijk gemaakt aan de beoefenaar. De bewegingen zijn natuurlijker en eenvoudiger. Hierdoor zijn ze veel praktischer en makkelijker te leren. Ze lijden ook minder snel tot overbelastingsblessures omdat er nauwelijks atletische bewegingen in voorkomen ( minder hoge trappen of diepe standen).

Okinawa Karatedo is louter defensief. Er wordt praktisch niet getraind op het geven van een eerste aanval. Okinawa Karate is een zeer realistische zelfverdediging veelal op lijf aan lijf afstand. Binnen Okinawa Karatedo ligt de nadruk op effectieve technieken en gaat het niet om punten scoren, maar om de tegenstander zo snel als mogelijk uit te schakelen. Dus ook korte afstandslagen, take-downs, klemmen, vegen etc. Bij Okinawa Karate nemen krachttraining (hojo undo), hardingsoefeningen, makiwaratraining, pushing hands (kakie) een veel belangrijker plaats in.

afbeelding Shuri castle traditioneel tempel op Okinawa