Meld je aan! Zaanstraat 8
7523 HC Enschede

Maeshiro Sensei – Kata Kusanku Dai

Hanshi Morinobu Maeshiro 10th Dan – Kata Kusanku Dai